Book a table

- Đặt bàn trực tuyến áp dụng cho nhóm khách với số lượng tối đa là 10 người. 
- Với các nhóm khách lớn hơn 10 người, hoặc nhóm khách muốn đặt trước thực đơn,
xin vui lòng gọi trực tiếp đến:

- HCM: 028 3825 1676 hoặc gửi email vào info@tuktukthaibistro.com

- HN: 024 3984 3078 hoặc gửi email vào info.hn@tuktukthaibistro.com